Studie fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Jag läste att GIH ska göra en studie kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Det de menar med hjärnhälsa är tankemässiga förmågor och psykisk hälsa. Det finns idag ett positivt samband mellan dem. Fysisk aktivitet och en bra kondition gynnar hjärnhälsan, men vi vet inte orsakerna till sambandet. Det gör att det inte finns vetenskapliga rekommendationer att ge, men som kan behövas för dem som sitter stilla mycket på dagarna, som kontorsarbetare. Den här studien vill kunna ge just vetenskapliga rekommendationer. En vetenskaplig grund för vad som gynnar hjärnhälsan. 

De ska mäta hur olika aspekter av fysisk aktivitet påverkar hjärnhälsan. Bland annat om långvarigt stillasittande och måttliga motionsaktiviteter främjar hjärnfunktioner. Syftet är att ta reda på vad som ligger till grund för våra tankemässiga förmågor och hur dem påverkas av att vi sitter under lång tid, ställer oss upp regelbundet eller att vi tränar.  Hur kan det här på ett attraktivt och genomförbart sätt kunna ge arbetsgivare och individer på arbetsplatser verktyg att skapa ett hälsopromotivt arbete?

De hoppas att det här kan vara ett sätt att påverka de hälsomässiga förmågorna och på så sätt motivera till en aktivare vardag. Det hoppas jag med. Spännande att se vad de kommer fram till.

Studie fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras