Föreningsidrotten minskar

Föreningsidrotten minskar i åldern 7-12 år, främst är det en skillnad hos pojkar, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens idrottsstöd. I hela 233 av landets 290 kommuner minskar pojkarnas föreningsidrottande. Mest minskar det på landsbygden och i små kommuner.

Mellan 2012 och 2017 är minskningen 12 % i antalet träningstillfälle/person och år. Drygt 5 % var minskningen för flickor i samma ålder.

föreningsidrotten minskar

Detta är den yngsta ålderskategorin, och som brukar vara väldigt aktiva inom just idrott. Man vet inte varför föreningsidrotten minskar, och överlag rör sig många redan för lite. Detta kan bli ett problem för svensk idrottsrörelse och för folkhälsan.

Är det minskat idrottsengagemang? Försämrade förutsättningar? För mycket skärmtid? Oavsett anledning är det tråkigt att trenden är negativ. Föreningsidrotten är viktig! Det är något jag själv är otroligt tacksam för att jag hade när jag var liten. Den ger så mycket, både rörelse och fysisk aktivitet, men även kompisar och den sociala delen.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras