Del 2 om hälsofrämjande – vad är empowerment?

Vad är empowerment?

Empowerment är ett vanligt ord när man pratar hälsofrämjande. Det finns ingen klockren översättning till svenska men egenmakt eller vardagsmakt speglar det ganska bra. I hälsosammanhang handlar det om att vi ska ha förutsättningar till att själva ha makten att kunna göra hälsosamma val. Nedan sammanfattar jag i 4 punkter vad empowerment står för i hälsosammahang.

Hjälp till självhjälp
Väcka medvetande
Egenmakt
En process och ett mål samtidigt

Hjälp till självhjälp handlar om att ha redskap och verktyg för att kunna hjälpa sig själv. Tänk vilken befriande känsla att själv ha den kunskap och kompetens som behövs för att förbättra sin egen hälsa.

Att kunna hjälpa sig själv väcker medvetandet och skapar en tankeställare- vad vill jag och vad behöver jag? Det leder till reflektion och medvetenhet över sin egen situation.

Egenmakt handlar om att själv ha makt och kontroll över sin egen situation. Med makt har vi möjlighet att påverka. Vi vill kunna påverka vår egen situation på så sätt att välja rätt val som främjar hälsan. Känslan att själv ha makt över sin hälsa och kunna påverka den till det positiva bidrar till ökat självförtroende

Genom att själv vara delaktig blir empowerment en process och ett mål samtidigt. En process där vi blir medvetna om hur vi kan hjälpa oss själva och ta makten över våra liv. Det leder oss till målet- vad vi själva behöver för att känna att vi har kontroll över vår hälsa.

Det här är viktigt att ha med sig i alla situationer, både som egen individ, på arbetsplatsen eller i samhället i stort. Vi alla har möjlighet att styra över vår situation och vår hälsa, men vi måste ha kunskap och tro på vår egen förmåga. Lite hjälp på vägen är ibland allt vi behöver.

Läs del 1- vad är hälsofrämjande?

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras