4 delar om vad hälsofrämjande är

För ett år sedan gjorde jag 4 inlägg om hälsofrämjande och vad det är. Det är ett relativt nytt begrepp och jag vet inte om alla är bekanta med det? Nedan har jag länkat till inläggen då jag tycker det främjande och promotiva synsättet bör lyftas. Mer fokus på det friska!

Del 1 om hälsofrämjande – vad är det?

Del 2 om hälsofrämjande – vad är empowerment?

Del 3 om hälsofrämjande – hälsofrämjande arbete

Del 4 om hälsofrämjande – vad är friskfaktorer?

HälsofrämjandeGenom att fokusera mer på hälsofrämjande och promotion tror jag på ett friskare och mer välmående samhälle!

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras