Del 4 om hälsofrämjande – vad är friskfaktorer

Friskfaktorer

Det här med friskfaktorer hänger ihop med de tidigare inläggen, de ser till helheten och vad som får oss människor att ha en god hälsa. Vi är överlag bättre på att se till riskfaktorer och på vad vi ska undvika, än att faktiskt fokusera på det som fungerar och leder till att vi mår bra. Jag tycker det känns logiskt att vi förbättrar vår hälsa om vi fokuserar på dem friskfaktor vi har. Självklart behöver vi se till riskfaktorer också. Båda bidrar till att förbättra hälsan, men på olika sätt. Vi måste bara prata mer om vilka friskfaktorer som finns och fundera över det positiva, vad det är som bidrar till och ökar vårt välmående.

Individuella friskfaktorer kan vara återhämtning, bra sömn, fysisk aktivitet, bra relationer, ett meningsfullt arbete, stöd m.m.
På en arbetsplats kan friskfaktorer vara positiv återkoppling, bra socialt stöd, rimliga och tydliga mål, god kommunikation m.m.

Frågor både du och jag bör ställa oss är; vilka är mina friskfaktorer? Vad behöver jag göra eller tillföra i mitt liv för att behålla och förbättra min hälsa?
Nästa steg är att se till att du får in dessa i ditt liv. Var snäll mot dig själv och ge dig bra förutsättningar för att må lite bättre. Det förtjänar du.

Läs del 1 – vad är hälsofrämjande?
Läs del 2 – vad är empowerment?
Läs del 3 – hälsofrämjande arbete

3 kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras