Del1 om hälsofrämjande- vad är det?

Jag tänkte göra en miniserie, i 4 delar, om hälsofrämjande och det jag tänker går hand i hand med det. Det är något jag anser är viktigt att sprida. Det blir 4 inlägg som kommer upp under de kommande onsdagarna, där detta inlägg är del 1.

Vad är hälsofrämjande?

Ordet främja var helt nytt för mig innan jag började min utbildning. Nu är det ordet, tillsammans med hälsa, självklara ord för mig. Främja hälsa. Hälsofrämjande. Jag vill att det ska bli en självklarhet för alla. Men vad innebär det? För att det ska bli tydligt bör man förstå skillnaden mellan hälsofrämjande, förebyggande och sjukdom (prevention).

Hälsofrämjande och hälsopromotion betyder samma sak. Synonym till att främja är promotion. Hälsopromotion är ett hälsosynsätt där man fokuserar på det positiva och på det goda som gör att vi mår bra och är friska. Hälsopromotion är holistiskt, vilket menas att man vill öka människans kontroll över sin egen hälsa. Ord som främja och promotion har blivit vanligare på senare tid. Prevention är desto vanligare och har funnits längre. Med det menas att behandla och förebygga sjukdom, när vi går till vårdcentralen eller sjukhuset för att få behandling när vi är sjuka. Förändringen från sjuk till frisk.

Promotion ser till det friska och goda- fokus att förbättra hälsan och se till helheten. Vilka friskfaktorer finns? Vad bidrar till ökad hälsa?
Prevention ser till att förebygga ohälsa och det onda- fokus att undvika sjukdom. Vad är det som orsakar ohälsa?

Hänger ni med på skillnaden? Båda bill förbättra individers hälsa, men på olika sätt. Om vi fokuserar lite mer på promotion och att främja tror jag att vi från första början kan undvika sjukdom i högre grad. Det skulle minska belastningen (tid, pengar, energi) på sjukvården, men även för oss själva. Tänk vad mycket härligare och enklare livet blir om vi fokuserar mer på det som gör att vi mår bra och på det som gör att vi är friska?

En tankeställare: Vad kan du göra för att ge dig själv de bästa förutsättningarna för att du ska må så bra som möjligt?

1 kommentar

    Berätta vad du tycker

    Din e-postadress kommer inte publiceras