Studie om IBS och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet lyfts fram som ett behandlingsalternativ vid mag-tarmsjukdomen IBS. Det är forskning vid Sahlgrenska som visar att ökad fysisk aktivitet kan förbättra IBS, och på sikt även förbättringar av andra symptom vid sjukdomen. Studien visar på förbättring av tarmflora och självkänsla för patienter när de ökar sin träningsvolym.

Slutsatsen med studien

Måttligt ökad fysisk aktivitet förbättrar mag-tarmsymptomen vid IBS. Fysiskt aktiva patienter har en lägre risk att drabbas av försämring jämfört med inaktiva patienter. Ökad fysisk aktivitet är associerad med förbättrade mag-tarmsymtom och symtom som trötthet, ångest och depression och med förbättrad livskvalitet på lång sikt. Ökad fysisk aktivitet är ett behandlingsalternativ vid IBS. Patientens upplevelse av effekterna vid fysisk aktivitet är viktiga, lika så patientens krav och möjlighet till det för att förstå vad som motiverar eller hindrar patienten. Kunskap om patienternas upplevelser och resurser är nyckeln till ökad fysisk aktivitet.

Även om vi vet att fysisk aktivitet är bra för det mesta, är det lättare att ta in när det finns konkreta belägg. Har du IBS kan det vara lättare att ta på allvar om det finns fakta. Det är här är dock en studie. Det är viktigt att vara kritisk till det man läser.

IBS och fysisk aktivitet

När det gäller forskning kan det vara bra att titta på: Hur många är med i studien? Vilka görs studien på? Under hur lång tid den är den gjord? Vilka begränsningar finns? Och så klart veta exakt vad det studerar. Ibland är det lätt att ta några meningar ur en studie, men dem kan bli helt fel om de tas ur sitt sammanhang. Om du som 30-årig tjej läser om en studie som är gjord på äldre män, då säger inte resultatet dig så mycket. Det låter självklart men det är lätt att bara läsa resultatet och gå på det. Ett tips!

Denna studie gjordes på 102 IBS-patienter, män och kvinnor, som fick individuell rådgivning om hur de kunde börja röra på sig mer. Målet var 20-60 minuter måttlig till hård konditionsfrämjande aktivitet 3-5 gånger i veckan. För en del handlade det om att börja träna, och för andra att öka sin träning. Notera att det var individuell rådgivning. Alla har olika erfarenheter och upplevelser, träningen bör anpassas efter varje individ.

Vad är IBS?

IBS står för Irritable bowel syndrome, vilket betyder ungefär lättretbarhet eller överkänslig tarm. Det är en funktionell störning i mag-tarmsjukdom som kännetecknas av magsmärtor, obehag i magen uppblåsthet, diarré, förstoppning och ofta gasbesvär. Det kan begränsa både vardag och livskvalitet.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras