Studie om att daglig skolidrott ger ökad fysisk aktivitet senare i livet

Idrottsforskning.se publicerade nyligen en studie som visade att barn som har daglig skolidrott är mer fysiskt aktiva senare i livet.

Enligt WHO är bara var tionde flicka och var femte kille fysiskt aktiva enligt rekommendationerna. Tilläggas ska också att en tioåring i genomsnittet spenderar nio timmar till stillasittande aktiviteter.

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Jag tycker det är logiskt att det ger redan som barn få det till en vana. Det är viktigt att lyfta det som pekar på att alla former av rörelse och aktiviteter gynnar hälsan.

Viktigt är dock att alltid vara kritisk när man läser forskning och olika studier. Ha i åtanke vilka studien är gjord på, hur många och på vilka etc.

Läs även:
Studie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Studie om IBS och fysisk aktivitet

Daglig skolidrott ger ökad fysisk aktivitet senare i livet

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras